Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin 
Để mua hàng từ 30Cm.com.vn, Quý Khách Hàng sẽ đăng ký tài khoản hoặc cung cấp một số thông tin như:  họ tên, số điện thoại và địa chỉ.... Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Chúng tôi cũng lưu trữ một số thông tin bạn nhập trên website. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại 30cm.com.vn, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên hệ với bạn khi cần

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được chúng tôi lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của 30cm.com.vn vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

 
Gọi ngay Nhắn tin